Vuonan

Sámediggi

Innmelding i Sametingets valgmanntall

Tilskudd fra Samisk utviklingsfond (SUF) Gå til Norske Samers Riksforbund (NSR)

No post found

Del på sosiale medier :