Vuonan

Sámediggi

Innmelding i Sametingets valgmanntall

Tilskudd fra Samisk utviklingsfond (SUF) Gå til Norske Samers Riksforbund (NSR)

Sametingets komitémøter starter med gruppemøter mandag 10. mai og avsluttes torsdag 14. mai. Plenumsmøtene foregår 25.-29. mai. Saker som skal
Les mer
Sametingets komitémøter starter med gruppemøter mandag 9. februar og avsluttes torsdag 12. februar. Plenumsmøtene går av stabelen 23.-27. februar. Saker
Les mer
Sametingsrepresentant Tor Mikalsen fremmet skriftlig spørsmål til sametingsrådet om kraftlinja Ofoten - Hammerfest. Han tok opp hvorvidt Sametinget vil følge
Les mer

Del på sosiale medier :