Vuonan

Sámediggi

Innmelding i Sametingets valgmanntall

Tilskudd fra Samisk utviklingsfond (SUF) Gå til Norske Samers Riksforbund (NSR)

Samisk språk-, mat- og duodjidager i Manndalen
I Kåfjord jobber vi med å revitalisere samisk språk, og det er stort behov for å etablere flere språkarenaer. Ivgu
Les mer
Samisk og litt kvensk i Manndalen
Innlegg sendt i FIN og Ságat Flere innlegg i «Framtid i Nord» den siste tiden har beskyldt det samiske i
Les mer
Åpent møte om forskning på fiske og bruk av fjorden
Mandag den 22. juni arrangerer Fávllis-prosjektet ved Universitetet i Tromsø og Senter for nordlige folk A/S et åpent møte om
Les mer
Sametingets Miljømelding
Sametinget behandlet 28. mai sametingsrådets Miljø- og arealmelding. Sametingsrepresentant Tor Mikalsen foreslo i mai 2007 at en slik melding burde
Les mer
Indianere og oppdrett i Hardanger
To indianerhøvdinger var nylig på besøk i Hardanger fjorden for å se på et lukket oppdrettsanlegg. Lukkede anlegg er eneste
Les mer
Samiske bygder og folketall
Sametinget diskuterer denne uka blant annet utviklingen i samiske bygder. NSRs presidentkandidat, Aili Keskitalo, pekte i sitt innlegg bl.a. på
Les mer
Flere næringsstoffer i økomat
NRK og Nationen meldte i forrige uke om resultatene fra et forskningsprosjekt i EU-regi. Konklusjonene er at økologiske matvarer inneholder
Les mer
Trist dag for Barentshavet
Idag har regjeringen har lagt fram planene for utbygging og drift av Goliatfeltet. Dette er det første oljefeltet i Barentshavet
Les mer
Sametingsmøter mai 2009
Sametingets komitémøter starter med gruppemøter mandag 10. mai og avsluttes torsdag 14. mai. Plenumsmøtene foregår 25.-29. mai. Saker som skal
Les mer
Må stoppe leteboring i Alaska
I dag kom det en gledelig nyhet om at StatoilHydro må stoppe leteboring i Alaska. I høst ba NSR StatoilHydro
Les mer

Del på sosiale medier :