Vuonan

Min birra – Om oss

Ivgu Sámesearvi er medlem av Norske Samers Riksforbund (NSR). Hovedtyngden av medlemmene bor i Gáivuotna-Kåfjord, men vi har medlemmer fra andre kommuner i Nord-Troms og utflytta kåfjordinger i Tromsø og andre steder. I tillegg til valgarbeid samarbeider vi med andre foreninger og institusjoner om arrangementer, bl.a. feiringen av Sámi álbmotbeaivi, 6 februar. Vi har også drevet fram ulike prosjekter omkring lokal historie og kultur. For eksempel har GS vært hoveddrivkraften bak å få lyngenkofta fram i dagen og i bruk igjen. Foreninga ble stiftet den 26. april 1977 og het den gang Ålmmáivággi Sámiid Særvi.

Del på sosiale medier :