Vuonan

Samiske stedsnavn – gaisi.no

Gáisi er et nettsted som med tekst og bilder presenterer samiske stedsnavn i Kåfjord. Foreløpig er ca. 500 stedsnavn i Manndalen tilgjengelige. Ája Sámi Guovddaš står bak sida i samarbeid Gáivuona Suohkkan.

Gå til gaisi.no

Del på sosiale medier :

Linker til språkopplæring

Her finner du lenker til sider for å lære samisk. Det finnes både leseøvelser, gramatiske øvelser og ulike typer spill

Gulahalan er et brukervennlig og bra nettsted produsert på svensk side. Dialoger, øvelser og temasider. Starter fra scratch

Her finner ulike gramatiske spill. Også for de skyteglade. Litt å lese før bruk. En del engelske forklaringer

Her finner du gramatiske øvelser – fylle inn rett form av ord. Velg vanskelighetsgrad

risten.no – Samisk orddatabase

Sámi oahppuneahtta – Samisk læringsnett

Del på sosiale medier :

Samiske dialekter

Samisk hører til den finsk-ugriske språkfamilien, som blant annet finsk, estisk og ungarsk hører til. Det nærmeste slektsspråket er finsk, og likheten er omtrent det samme som mellom norsk og tysk. Det samiske språkområdet strekker seg over deler av Norge, Sverige, Finland og Russland. Samisk kan inndeles i ti ulike språk eller dialekter.

Samisk og finsk regnes for å ha vært et felles urspråk fram til for ca 3000 år siden. Deretter skilte de lag til urfinsk og ursamisk. Ursamisken har så bestått som et felles språk fram til ca 800 e. kr. Inndelingen til de nåværende språk- gruppene skal så ha skjedd i perioden 800-1500 e.Kr.

Språkgruppene er: 1 Sørsamisk, 2 Umesamisk, 3 Pitesamisk, 4 Lulesamisk 5 Nordsamisk, 6 Enaresamiak, 7 Østsamisk (Skoltesamisk), 8 Akkelasamisk 9 Kildinsamisk, 10 Tersamisk.

Grensene til språkgruppene følger ikke riksgrenser: lule- og sørsamisk snakkes i Norge og Sverige, nordsamisk snakkes i Norge, Sverige og Finland.

Seks av de samiske språkgruppene, enarisamisk, nordsamisk, kildinsamisk, lulesamisk, sørsamisk og østsamisk, har sitt eget skriftspråk. Akkelasamisk er det ingen lenger som snakker. Pitesamisk språk er så godt som forsvunnet, men det gjøres i dag forsøk på revitalisering.

Det finnes ikke nøyaktig registrering av antall samisktalende. På grunnlag av rapporten Undersøkelse om bruken av samisk fra 1999 antas det at det er 23 000 samisktalende i Norge.

Forholdet mellom samiske språkgrupper
Selv om de samisktalende til dels bor svært spredt, spesielt i sør og vest, henger det samiske språkområdet sammen på den måten at nabodialektene overalt er gjensidig og forståelige. Forskjellene mellom språkgruppene framtrer skikkelig først når man sammenligner dialekter som geografisk står langt fra hverandre, som f.eks. nordsamisk og sørsamisk. Nordsamisk og sørsamisk står like langt fra hverandre som norsk og islandsk, mens forholdet mellom nordsamisk og lulesamisk kan sammenlignes med forholdet mellom norsk og svensk.

Deler av artikkelen er utdrag fra en artikkel på sametingets hjemmeside om samisk språk

Språkhistoriske opplysninger er hentet fra boka Samenes Historie fram til 1750 (Hansen og Olsen 2004).

Les mer om samisk språk hos Samisk språknemnd sin nettside Giella

eller på Wikipedia

Del på sosiale medier :