Vuonan

Åpent møte om forskning på fiske og bruk av fjorden

Mandag den 22. juni arrangerer Fávllis-prosjektet ved Universitetet i Tromsø og Senter for nordlige folk A/S et åpent møte om forskning på fiske og bruk av fjorden. Møter er på Ája i Manndalen. Formålet med møtet er å presentere forskningen som blir gjort på fiske i både Kåfjord/Lyngen og andre sjøsamiske fjorder.

Arrangørene inviterer også til dialog og innspill fra fiskere og lokalbefolkning om forskningen som gjøres. Diskusjonene fra selve møtet vil også være grunnlag for videre forskning på fjorden. Målgruppen for møtet er lokalbefolkningen og spesielt fiskere, i tillegg til forskere, forvaltere, planleggere og andre med interesse for temaet fiske og bruk av fjorden.

Sted: Manndalen, Ája
Tid: Mandag 22. juni kl. 18.00

Program

18.00 – 18.10 Velkommen

18.10 – 18.30 Forskning på fiske og bruken av fjorden

– Fávllis-prosjektets forskning på sjøsamiske fjorder v/Einar Eythorsson prosjektleder for Fávllis-prosjektet og forfatter av boka «Sjøsamene og kampen om fjordressursene”

18.30 – 18.45 Fjordfiske på Kåfjorden

Visning av filmsnutt fra Reni Wrights film om fjordfiske i Kåfjord, filmet i mars og april 2009

18.45 – 19.00 Pause. Servering av kaffe og vafler

19.00 – 19.15 Forskning som gjøres på Kåfjord v/Camilla Brattland, PhD-student

19.15 – 19.45 Innledning til diskusjon:

Bruk av Lyngenfjorden og Kåfjord som fiskefjord

19.45 Avslutning

Informasjon hentet fra hjemmesiden til Fávlis-prosjektet, Samisk senter på UITØ

Del på sosiale medier :

Legg igjen en kommentar