Vuonan

Indianere og oppdrett i Hardanger

To indianerhøvdinger var nylig på besøk i Hardanger fjorden for å se på et lukket oppdrettsanlegg. Lukkede anlegg er eneste muligheten for å drive lakseoppdrett uten fare for spredning av sykdommer, parasitter og næringssalter.

– Som urfolk i Canada har me alltid hatt eit nært forhold til laksen og naturressursane. I dag døyr naturen i British Colombia framføre auga våre. Det er ufatteleg trist. Me har framleis villaks att, og han kan bergast dersom oppdrettsnæringa tek i bruk lukka oppdrettssystem, sier indianerhøvdineg Robert Josepf fra Canada.

Bak det store smilet ligg djup frustrasjon over at dei rike laksevassdraga i Canada er i ferd med å verta tømde for villaks, noko forskarar hevdar i stor grad skuldast aktiviteten til norskeigde oppdrettsanlegg i British Colombia.

Dei store grizzlybjørnane som vanlegvis står i fossane og jaktar på stor laks, finn ikkje mat lenger, og dei som lever av laksefisket, strevar.

Les hele artikkelen i Hordaland Folkeblad som PDf-fil

Indianere og oppdrett i Hardanger

Vil du se mer fra British Columbia, søk på » Alexandra Morton» på Youtube.

Vil du hjelpe til, protester til Handelsminister Sylvia Brustad her

Del på sosiale medier :

Legg igjen en kommentar