Vuonan

Sametingsmøter mai 2009

Sametingets komitémøter starter med gruppemøter mandag 10. mai og avsluttes torsdag 14. mai. Plenumsmøtene foregår 25.-29. mai. Saker som skal behandles er bl.a. Sametingsrådets miljø- og arealmelding, tilskuddsstyrets rapport 2008, Reinbeitekonvensjonen Norge – Sverige og evaluering av Sametingets tospråklighetsmidler – drøftingssak.

Info om komitebehandlingen finner du her

Sakspapirer finner du her

Del på sosiale medier :

Legg igjen en kommentar