Vuonan

N-T Kraftlag, eierskap og nettleie

Troms kraft (TK) ønsker å kjøpe Nord-Troms Kraftlag (NTK) for 500 millioner kroner. Dette ville betydd 83 millioner i kassa til hver av kommuner som Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kautokeino. Kommunene sa viselig nei. En så stor kortsiktig gevinst kunne vært fristende. Men salg av vannkraft produsert i området, vil i prinsippet kunne fortsette til evig tid, og kunne gi millioner i årlige utbytter til de kommunale eierne. Vannkraft er også miljømessig bra, og vil øke sin verdi når oljen tar slutt om 30-40 år eller før.

Konsernsjefen i Troms Kraft argumenterte i et leserinnlegg i Framtid i Nord 22.02 for hvorfor det er lurt å selge til dem. Men hverken penger eller andre fordeler har fristet kommunene. Eg støtter kommunene fullt ut i å ikke selge. Konsernsjefen hdde imidlertid et punkt på sin smørbrødliste som er verd å merke seg. Han mente kjøpet ville gi redusert nettleie til strømabonnentene i Nord-Troms.

Sammenslåing skulle spare netteleie for bedrifter og som privatkunder skulle vi kunne få kr 3.000 per å i lavere nettleie. Denne fordelen mener jeg forbrukerne i Nord-Troms burde få servert uansett om NTK ikke selges. NTK har de siste årene hatt et betydelig overskudd. Det er greit at mesteparten av dette går til kommunene, men selskapet har råd til å tilgodese abbonentene også.

Kommunene eier NTK, men innbyggerne «eier» kommunene. Det er derfor både rett og rimelig at innbyggerne gjennom lavere nettleie, inndirekte får en andel av overskuddet i Nord-Troms Kraftlag.

Del på sosiale medier :

Legg igjen en kommentar