Vuonan

AP støtter kun de store

Budsjettforhandlingene på Sametinget denne uka viste at arbeiderpartiet bare vil gi tilskudd til større prosjekter. En søknad som kun går til Sametinget må være på minst 90.000 for å bli behandlet. Dersom du søker om støtte fra flere, må totalsøknaden din være på minst kr 150.000,- for i det hele tatt bli vurdert av Sametinget.

Sametingets tilskuddordninger (tidligere SUF) betegnes i en evalueringsrapport som kom i år for «de små tiltaks fond». I tråd med dette foreslo NSR i vårt budsjettforslag at prosjekter med totalkostnad helt ned til mellom kr 45.000,- og 75.000,- skulle kunne få tilskudd.

Parlamentarisk leder i arbeiderpartiet sa i debatten at det ikke er mulig å senke grensen uten å øke budsjettrammen. Det stemmer overhodet ikke. En senkning av søknadsgrensen betyr kun at flere kan søke. Man måtte naturligvis prioritert mellom søknader, men gode søknader får som oftest gjennomslag.

Etter budsjettvedtaket er situasjonen nå at en ikke kan søke støtte til mange mindre prosjekter som f.eks vedmaskiner, brøyteutstyr, landbruksmaskiner og små båter. Mange tiltak som er viktig for folk og for samiske lokalsamfunn blir dermed ikke gjennomført fordi ikke alle har egenkapital nok sjøl.

Ikke alle prosjekter må koste en masse for å være gode. Arbeiderpartiets næringspolitikk støtter kun større tiltak, men det gir et mindre variert næringsliv. Etter dette budsjettvedtaket kan man vanskelig si at Sametingets støtteordninger er de små tiltaks fond. Det er veldig beklagelig.

Del på sosiale medier :

Legg igjen en kommentar