Dáhtoše guhkit gulaskuddanáigemeari

Denne artikkelen er publisert i NRK Sámi Radio og finnes bare på samisk. Artikkelen handler om utredninga om samisk museumsvirksomhet i Nordre nordland og Troms. Sameforeningene i Storfjord og Kåfjord vil ha lengre høringsfrist på utredninga. Sametinget har satt fristen til bare 2 uker.

Les artikkelen her