Min birra - Om oss

Gáivuona Sámesearvi

Gáivuona Sámesearvi (Kåfjord Sameforening) er medlem av Norske Samers Riksforbund (NSR). Hovedtyngden av medlemmene bor i Gáivuotna-Kåfjord, men vi har medlemmer fra andre kommuner i Nord-Troms og utflytta kåfjordinger i Tromsø og andre steder. I tillegg til valgarbeid samarbeider vi med andre foreninger og institusjoner om arrangementer, bl.a. feiringen av Sámi álbmotbeaivi, 6 februar. Vi har også drevet fram ulike prosjekter omkring lokal historie og kultur. For eksempel har GS vært hoveddrivkraften bak å få lyngenkofta fram i dagen og i bruk igjen. Foreninga ble stiftet den 26. april 1977 og het den gang Ålmmáivággi Sámiid Særvi. Les mer...

NSR

Norske Samers Riksforbund er en samisk hovedorganisasjon som både driver aktivt kultur-, samfunns- og opplysningsarbeid gjennom sine lokallag og stiller til valg til Sametinget. NSR samler samer fra alle områder og fra alle næringer og interessegrupper til arbeid for samenes felles beste gjennom Sametinget.


Siden stiftelsen i 1968 har NSR vært et alternativ for alle samer til å gjøre sin stemme gjeldende i det norske og internasjonale samfunn. NSR har vært en klar samisk stemme i oppbyggingen og utviklingen av samisk samfunnsliv og kultur i 40 år, og NSR vil fortsette som en selvstendig, samisk røst også i fremtiden. Gå til NSRs hjemmeside

Bli medlem!

Vil du bli medlem i Gáivuona Sámesearvi?
Send en mail til lars.nilsen(a)kafjordskolen.no eller tor(a)vuonan.no eller meld deg inn på NSR sentralt sine sider her

Vuonan.no

Domenenavnet vårt, vuonan betyr i fjorden, på fjorden eller fra fjorden. Det er en dialektform av vuonas som det heter på boksamisk. Vuonan er lokativformen av ordet vuotna - fjord.

Vi mener vuonan er en god måte å få fram en fellesnevner for alle kommunene i Nord-Troms. Fire av de seks kommunene heter egentlig noe med fjord. Skjervøy og Nordreisa er ikke helt fri for fjorder de heller. Det fjordiske er også ganske betegnende for oss sjøsamer.

Gáivuona Sámesearvi i media

Her finner du linker til artikler om Gáivuona Sámesearvi og samiske saker fra Nord-Troms i media

Levert av Frifugl Design AS