02 Forord

nisu-ja-dievdu-liten

Av Mary Mikalsen Trollvik.

Når Gáivuona NSR (GNSR) nå presenterer den sjøsamiske kofta for Lyngen, er det en gammel drøm som går i oppfyllelse. Lenge trodde vi ikke at det hadde vært brukt kofte her siden ingen kunne huske slikt. Det eneste som kunne føres tilbake til samisk klesdrakt og koftebruk, var ei lue, komager og komagbånd. Alle samiske områder med respekt for seg sjøl har kofte idag, så hvorfor ikke vi? Området har jo et levende samisk språk og andre samiske tradisjoner.

Heldigvis fantes også her folk som på eget initiativ tok fatt i det lille vi hadde og begynte med kildegransking. En slik person var Berit Sivertsen fra Olderdalen. Vi kan takke henne for initiativet og for den grunnleggende kildegranskingen hun har foretatt. For at hun skulle få til et prosjekt som kunne fullføres, inngikk hun underveis et samarbeid med GNSR. Men både Berit og sameforeninga hadde behov for flere samarbeidspartnere, særlig på den faglige sida. Flere uheldige forhold førte til at samarbeidet fungerte dårlig, og prosjektet stoppet opp. Det ble forsøkt å få prosjektet igang igjen, men det så lenge ut til at knuten var vanskelig å løse. Løsningen ble å finne fram til folk som kunne fungere sammen, og som man kunne få et konstruktivt samarbeid med. I denne fasen av arbeidet ble Lene Antonsen forespurt og koblet til arbeidet med å få kofteprosjektet igang igjen.

Hun var rette person, på rett sted, til rett tid. Hun kunne samarbeide og organisere, og plutselig var det full fart i arbeidet igjen. Nytt kildemateriale ble også funnet, og dette materialet ga god beskrivelse av kofta slik den må ha vært i Lyngenområdet før den gikk ut av bruk på andre halvdel av 1800-tallet. Samarbeidsproblemene ble snudd til faglige uenigheter, som igjen bidro til en mer kritisk gjennomgang av kildematerialet.

Når vi nå presenterer kofta, er det i første rekke Berit Sivertsen og Lene Antonsen vi skylder stor takk. I tillegg har Henrik Olsen vært ansatt som prosjektarbeider i sluttfasen, og Kjellaug Isaksen har vært med på flere museumsbesøk, prøvesydd modeller og utarbeidet skisser. Uten deres innsats hadde vi ikke stått der vi nå står. Vi takker også Inga Hermansen Hætta og Susanna Jannok Porsbo for god og verdifull faglig hjelp og støtte. Vi takker alle som deltok på arbeidsseminaret og alle som ellers har bidratt på alle måter. Sist, men ikke minst takker vi hjertelig for økonomiske bidrag fra Kåfjord kommune, Samisk kulturråd, Lyngen kommune, Storfjord kommune og Troms fylkeskommune.

Vi håper at kofta kan bli til stor nytte og glede for alle som ønsker å bruke den. Vi ønsker også at dette heftet kan bidra til å vekke interessen for gamle klestradisjoner i Lyngen og at dette fører til videre forskning på emnet. Vi tar mer enn gjerne imot kommentarer og innspill fra folk som sitter inne med kunnskap og som arbeider innenfor samme felt.

 

Trollvik 23. mai 1995

Mary Mikalsen Trollvik