Hefte - Sjøsamisk klesbruk i gamle Lyngen

P1050269-1


Gáivuona Sámesearvi (Gáivuona NSR) stod for arbeidet med rekonstrueringa av Lyngenkofta. I 1995 ble kildematerialet gitt ut i et hefte. Heftet er nå utsolgt og vi legger derfor teksten ut på nett. Dersom det skulle være stor interesse for heftet kan det hende at vi trykker det opp på nytt. Ta kontakt på mail og meld din interesse.


21 Tilvirkning av vadmel og skinn

Tilskjæring av klær og komager ble gjort av den som kunne det, ofte av noen utenfor huset. Også en del av den vanskeligste sømmen kunne foretas av andre. F. eks. var det en kunst å sy komager slik at de ble vanntette. Peder A. Mikalsen skriver (1896-98) at

"Klæder til husets folk syes af husmoderen eller ogsaa af døtrene naar de sidste er øvet i dette; dog har man nu i det senere, især ungdommen, lagt af meget med hjemmesyning, men sender tøiet til skrædderne for at faa ægte norsk model, hvilket ungdommene higer efter."

22 Avslutning

Hvorfor går vi til de historiske kildene for å finne ut om den sjøsamiske klesdrakta, istedet for å bare designe noe? Jeg tror svaret ligger i at vi vil vite sikkert at drakta bygger på noe som har vært. Vi må ta vare på særpregene som vi finner i kildene, men samtidig må vi ikke mene at kofta vår nødvendigvis må være så mye annerledes enn koftene i naboområdene. Nå for tida tenker vi i kommuner og fylker, og vi skiller også klart mellom fjellsamer og sjøsamer, men dette skillet er vel heller et resultat av fornorskningsprosessen, og behøver ikke å ha så stor relevans til tidligere tider.

Kilder

Her er liste over kildematerialet

Levert av Frifugl Design AS