Sámi álbmotbeaivi - Samefolkets dag

sameflagg95w

Samenes nasjonaldag, 6. februar er felles for alle samer, uavhengig om de bor i Norge, Sverige, Finland eller Russland. I 1993 ble nasjonaldagen feiret for første gang.

Sámi álbmotbeaivi feires på forskjellig vis i de ulike lokalsamfunnene. Bakgrunnen for datoen er at det første samiske landsmøtet ble avholdt 6. februar 1917 i Trondheim. Det var første gang i historien nord- og sørsamer fra forskjellige land samlet seg til et stort møte for å drøfte og belyse felles saker og problemstillinger. Elsa Laula Renberg stod bak både ideen om og virkeliggjørelsen av møtet som samlet over hundre deltakere, derav en stor del kvinner.

Les mer om Sámi álbmotbeaivi hos Sametinget

Samefolkets dag 2007

sameflagg95w

Tirsdag 6. februar feires Samefolkets dag. I Gáivuotna-Kåfjord foregår hovedfeiringen på Ája Samisk Senter. Det blir poesi og billedutstilling med forfatter og billedkunstner Marry Ailonieidda Somby . Generasjonskoret fra Kåfjord med Liv Rundberg i spissen opptrer. I Nordreisa er det samisk markeringsuke på den videregående skolen.

Samefolkets dag i Kåfjord 2006

Arrangementet ble holdt på Ája, og arrangører var Samisk språksenter, Kåfjord NSR, Ája, Riddu Riððu og Sametinget (avd. for rettigheter, næring og miljø).
Les mer på Manndalen.no

Tale Sámi álbmotbeaivvi Gáivuotna

Tor Mikalsen 05-thumb

I sin tale på Sámi álbmotbeaivi i Gáivuotna snakket sametingsrepresentant Tor Mikalsen om Ája samisk senter, sjøsamiske rettigheter, samisk helbredertradisjon og samisk språk. Han sa blant annet at flerspråklighet gjør folk kreativ og litt mer intelligent.

Sámi álbmotbeaivi i Nord-Troms 2006

 

sami+flavda_134x100

Mandag 6. februar feires Samefolkets dag. I Gáivuotna-Kåfjord feires dagen på Ája samisk senter. I Storfjord markeres dagen på Otertun kl 17.00. I Nordreisa markeres dagen på Nordreisa videregående- Ráissa joakttkaskuvla.

Les mer om feiringa på Ája
Les mer om feiringa i Nordreisa

Levert av Frifugl Design AS