Historie

Naust

 

Siidasamfunnet

" Privat eiendomsrett til jord fantes ikke og samfunnet hadde ikke noe formelt presteskap. Den politiske makt ble båret oppe av en forsamling med en representant for hver familie."
Les artikkelen om det gamle sjøsamiske siidasamfunnet hos Nord-Troms Museum

Holmenes sjøsamiske gård

"Gården Holmenes ligger i Kåfjorddalen ved tettstedet Birtavarre, rundt tre kilometer opp dalen fra E6. Gården dateres til midten av 1800-tallet."

Les artikkelen hos Nord-Troms Museum

Kart over bosetting i Nord-Troms 1861

Friiskart1b


Friis etnografiske kart viser etnisitet og språk i Troms og Finnmark i 1861. Kartsymboler viser hvor folk bodde og om de bodde i tømmerhus eller i gammer. Videre viser symbolene hovedetnisiteten, samisk, kvensk eller norsk, for hvert hushold, og om noen i huset snakker språket til de andre etnisitetene.

Samisk historie - oversiktsartikler

De første menneskene kom til nord-skandinavia for ca. 11 000 år siden. Om de var samer, vet vi ikke. Men det vi regner med, er at samisk kultur oppstod og utvikla seg fra disse første menneskene og fram til i dag som et samspill mellom folk og kultur.

Samenes historie på Wikipedia En kortere artikkel på Sametingets nettside

Samisk tro og mytologi

Varanger Samiske Museum har laget en flott internettutstilling om samisk tro og mytologi. Utstillingen er meget forseggjort med fine bilder, korter tekster om ulike tema og billedfortellinger. Du finner også kildehenvisninger og noen linker til videre lesning.
Gå til Saivu

Levert av Frifugl Design AS