Sametingsplenum november 2008

Sametinget mindre

Sametingets plenumsmøte starter tirsdag 25. november og avsluttes fredag 28. november. Mandag 24. november er satt av til gruppemøter. Saker til behandling er bl.a. sametingets budsjett, handlingsplan for likestilling, rapport fra tilskudsstyret 2007, godkjenning av duodjiavtalen og forslag til ny minerallov.

Les mer hos Sametinget