Sámediggi - Sametinget

Slår tilbake mot Olli i Ságat

Sagat

- Egil Olli burde holdt seg for god til å angripe presidenten mens hun lå på sykehus! tordner SPs Olaf Eliassen. Ságats kritikk av at sametingsrådet ikke innholder sjøsamer, avviser Eliassen fullstendig. NSRs sametingsrepresentant Tor Mik­al­­­­s­en mener APs Egil Olli bommer fullstendig. - NSR har mer å vise til på dette område enn det AP har, hevder Mikalsen, som selv er sjøsame fra Kåfjord i Nord-Troms.

Kun denne ingressen er lagt ut på nett i Sagat. Artiklene må leses i papirversjonen 29.10.05.

Nytt Sametingsråd valgt

Aili hode

Aili Keskitalo ble torsdag 20.10.05 valgt som ny Sametingspresident. Johan Mikkel Sara ble valgt som visepresident. Medlemmer i Sametingsrådet er Jarle Jonassen, Randi A. Skum og Terje Tretnes.

Rådets tiltredelseserklæring kan du lese her

NSR støtter TV- aksjonen

TV aksjonen

NSRs sametingsgruppe støtter TV-aksjonen Drømmefanger som skal bekjempe vold mot kvinner, og oppfordrer den samiske befolkningen til å slutte seg opp om TV-aksjonen. - Gi ditt bidrag til dette viktige arbeidet. Undertrykking av kvinner er dessverre noe som forekommer ofte, og over hele verden. Vi anser det som svært viktig at dette bekjempes, og vi er svært fornøyd med at årets TV-aksjonen løfter dette opp på dagsorden, uttaler NSRs parlamentariske leder JánoÅ¡ Trosten

Nytt parlamentarisk lederskap i NSR

Parl ledersk

NSRs sametingsgruppe valgte mandag 17.10.05 nytt parlamentarisk lederskap. JánoÅ¡ Trosten ble valgt til parlamentarisk leder. Ann Mari Thomassen ble parlamentarisk nestleder, og Rita- Alise Porsanger er medlem i sametingsgruppas parlamentariske lederskap.

Setter søkelyset på sjøsamiske fiskerettigheter

Båterløkv

Den nyvalgte sametingspresidenten Aili Keskitalo varsler at Sametinget kommer til å prioritere arbeidet med sjøsamiske fiskerirettigheter.

 

Aili Keskitalo blir første kvinnelige president

Aili Keskitalo

Forhandlingene mellom NSR og gruppen på 4 representanter førte frem til en avtale som sikrer et flertall i Sametinget og Aili Keskitalo som president. Den formelle konstitueringen av Sametinget for perioden 2005-2009 vil ta plass onsdag 19 oktober.

Takk til velgerne

Sametinget

Av Tor Mikalsen
NSR Nord-Troms

Takk til alle i Nord-Troms som har stemt på NSR og på den måten bidratt til å opprettholde et fritt og uavhengig Sameting!

NSR gjorde det rimelig godt i Sametingsvalget i Nord-Troms. Vi fikk vi 236 stemmer, en framgang på 45 stemmer, men dog en prosentvis tilbakegang. Vi fikk ett mandat som i 2001, og undertegnede skal representere Nord-Troms for NSR de neste fire år.

Evaluering av valget

vordan syns dere at valget har gått i år? NSR har vært ganske synlige i Nord-Troms, tross ganske uerfarne listetopper og få ressurser i valgkampen. Noen som har synspunkter på hva som kunne vært gjort bedre, hva vi har gjort bra og hva som ikke har vært så bra gjennom valgkampen?

Antall emner: 1

Antall meldinger: 1

Valgresultater

NSR Nord-Troms fikk inn ett mandat i Sametingsvalget, mens Arbeiderpartiet tok to mandater i Nord-Troms. AP leder også i landssammenheng, men mange kretser gjenstår.

Følg valgtrilleren på kommunaldepartementets hjemmeside her

Valgprogram for NSR Nord-Troms 2005-2009

program

NSR Nord-Troms har laget et program for saker vi vil arbeide spesielt med i Sametinget i perioden 2005-2009.

Last ned programmet som PDF-fil her

Levert av Frifugl Design AS