Vuonan

Sámediggi

Innmelding i Sametingets valgmanntall

Tilskudd fra Samisk utviklingsfond (SUF) Gå til Norske Samers Riksforbund (NSR)

Sametingsmøter mai 2009
Sametingets komitémøter starter med gruppemøter mandag 10. mai og avsluttes torsdag 14. mai. Plenumsmøtene foregår 25.-29. mai. Saker som skal
Les mer
Sametingsmøter februar 2009
Sametingets komitémøter starter med gruppemøter mandag 9. februar og avsluttes torsdag 12. februar. Plenumsmøtene går av stabelen 23.-27. februar. Saker
Les mer
Kraftlinja Ofoten-Hammerfest i kabel?
Sametingsrepresentant Tor Mikalsen fremmet skriftlig spørsmål til sametingsrådet om kraftlinja Ofoten – Hammerfest. Han tok opp hvorvidt Sametinget vil følge
Les mer

Del på sosiale medier :