Vuonan.no

Domenenavnet vårt, vuonan betyr i fjorden, på fjorden eller fra fjorden. Det er en dialektform av vuonas som det heter på boksamisk. Vuonan er lokativformen av ordet vuotna - fjord.

Vi mener vuonan er en god måte å få fram en fellesnevner for alle kommunene i Nord-Troms. Fire av de seks kommunene heter egentlig noe med fjord. Skjervøy og Nordreisa er ikke helt fri for fjorder de heller. Det fjordiske er også ganske betegnende for oss sjøsamer.