Gáivuona Sámesearvi

Gáivuona Sámesearvi (Kåfjord Sameforening) er medlem av Norske Samers Riksforbund (NSR). Hovedtyngden av medlemmene bor i Gáivuotna-Kåfjord, men vi har medlemmer fra andre kommuner i Nord-Troms og utflytta kåfjordinger i Tromsø og andre steder. I tillegg til valgarbeid samarbeider vi med andre foreninger og institusjoner om arrangementer, bl.a. feiringen av Sámi álbmotbeaivi, 6 februar. Vi har også drevet fram ulike prosjekter omkring lokal historie og kultur. For eksempel har GS vært hoveddrivkraften bak å få lyngenkofta fram i dagen og i bruk igjen. Foreninga ble stiftet den 26. april 1977 og het den gang Ålmmáivággi Sámiid Særvi. Les mer...

.

Tillitsvalgte i Gáivuona Sámesearvi (valgt 2012)

Styret
Leder: Henrik Olsen , henrik@nordligefolk.no, tlf 90 77 52 19
Kasserer: Tor Mikalsen
Styremedlem: Kjellaug Isaksen
Styremedlem: Håkon Eriksen
Styremedlem: Mary Mikalsen Trollvik

Vedtekter for Gáivuona Sámesearvi

Sist endret på årsmøtet 31. mars 2006

Navn
§ 1. Lokallagets navn er Gáivuona Sámesearvi (GS).

Formål
§ 2. Gáivuona Sámesearvi er tilsluttet Norgga Samiid Riikkasearvi/ Norske Samers Riksforbund (NSR). Gáivuona Sámesearvi er partipolitisk og religiøst uavhengig.

Gáivuona Sámesearvi har i oppgave å:
- arbeide for å styrke og utvikle vårt samiske språk og kultur.
- arbeide for å styrke rettighetene for samene som folk slik at reell selvråderett oppnås.
- arbeide for at grunnlaget for sjøsamiske næringer opprettholdes og utvikles på egne premisser, både kulturelt, territorielt og ressursmessig
- arbeide for at NSRs syn skal få gjennomslag i Sametinget.

Ledere 1977 - 2007

Øystein Steinlien var første leder i Gáivuona Sámesearvi fra 26. april 1977.

Årsmelding for Gáivuona Sámesearvi 2007-2008

1 Innledning

Gáivuona Sámesearvi har hatt et godt arbeidsår, uten store eller vanskelige saker. Vi rundet 30 år, og markerte dette på dertil egnet måte. I starten av 2008 var vi medarrangør for en svært vellykket markering av 6. februar, der konsert med Mari Boine og Generasjonskoret Buolvat var det store høydepunktet.

Levert av Frifugl Design AS