Pressemeldinger

Ája historie - nytt senter etablert

Aja nede

Med utgangspunkt Ája samisk senter og deler Riddu-organisasjonen, er et nytt selskap Senter for nordlige folk AS / Davvi álbmogiid guovddáš OS, etablert. Selskapet har som mål å bidra til økt kunnskap og oppmerksomhet om ulike folk i nordområdene. Fokuset skal ligge på nordlige folk, og da særlig det sjøsamiske.

Geir Tommy Pedersen gjør comeback

 

Geir Tommy skinnk


Geir Tommy Pedersen (45) fra Tromsø, som topper NSR-lista i Gáisi valgkrets, er meget fornøyd med lista som NSR skal gå til valg på: - Dette er en meget god liste! Vi har både veteraner og nykommere på lista, unge folk og god spredning i kompetanse. Med disse kandidatene vil vi få mye gjennomført i kretsen.

AP støtter kun de store

 

Tor Mikalsen 05-thumb


Budsjettforhandlingene på Sametinget viste at AP kun vil gi tilskudd til store næringsprosjekter. - Å neglisjere mindre prosjekter er svært negativ for næringslivet i samisk områder, sier sametingsrepresentant Tor Mikalsen, NSR.

Mineralloven styrt av Finnmak AP

 

Norges Lover


Sametinget sa nylig nei til regjeringens utkast til ny minerallov. Sametingsrepresentant Tor Mikalsen (NSR) er sterkt kritisk til utkastet, og mener Regjeringen lar seg styre av Finnmark Ap i denne saken.

Arrogante torskeoppdrettere

oppdrettsanlegg

Oppdrettsinteressenes framferd i Storfjord er hårreisende, uttaler sametingsrepresentant Tor Mikalsen (NSR). - Å bare ta seg til rette midt i fjordfiskernes garn er både frekk og antakelig ulovlig, sier han.

StatoilHydro bør skamme seg!

 

sel


Norske Samers Riksforbund (NSR) ber StatoilHydro om å skrinlegge planene om oljeboring i Tsjuktsjerhavet. NSR mener StatoilHydro må ta inn over seg det lokale urfolkets frykt for konsekvensene på økosystemet i havområdet der de fanger hval og andre sjøpattedyr.


© Kevin SCHAFER / WWF-Canon

Svak institusjonsmelding fra AP-rådet

Tor M 2003 732k

Sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund (NSR), Tor Mikalsen, mener at sametingsrådet har levert en elendig institusjonsmelding. Meldinga har flere mangler og der den kommer med forslag, er disse ikke gjennomarbeidet. Saken behandles i Sametingets Plan- og finanskomité uke 39.

Sametinget støtter Riddu Riđđu

Riebang

Sametingets tilskuddsstyre bevilget på sitt møte 02.-03. april i år 255.000 kroner i programstøtte til Riddu Riđđu festivalen. - Det er gledelig å kunne bidra til gjennomføringen av Riđđufestivalen uttaler sametingsrepresentant for NSR, Tor Mikalsen.

Sametinget som miljøfyrtårn

 

mikalsentor.jpg.


Sametinget må bli et miljøfyrtårn, og nå håper Norske Samers Riksforbund at Sametingsrådet jobber med forslaget.- Samer bør gå i bresjen i klimaarbeidet, derfor kan Sametinget som første nasjonale organ sertifiseres som miljøfyrtårn. Det mener Sametingsrepresentant Tor Mikalsen.

Applauderer Kystfiskeutvalget

Sjøsamer til havs

Kystfiskeutvalgets forslag vil få stor betydning for Troms også, sier sametingsrepresentant Tor Mikalsen (NSR). Han viser til at utvalget selv sier at de løsninger som foreslås for Finnmark trolig vil kunne være aktuelle for sjøsamiske områder ellers i landet også.

Levert av Frifugl Design AS