Øko-mat

Det er kanskje ikke skepsis i media som får slike følger du nevner, men mer systematisk bruk av mangelfull og direkte dårlig forskning. Og hvem gjør det? Det e selvfølgelig de som vil tape penger på at landbruksproduksjonen legges om til økologisk drift. Og hvem er det? Jo, i første rekke Hydro (bl.a. kunstgjødselproduksjon) og deres kumpaner. Norges Bondelag ønsker også å beholde myten om at økologisk landbruk er for tullinger, de er redd for at konvensjonell landbruksdrift skal settes i et dårlig lys. Tenk hvis folk syntes det ble for jævlig å spise gift, tungmetallrester og mat med redusert næringsinnhold. Nei og nei. Det må ikke skje. Planteforsk er den nasjonale forskningsinstitusjonen for landbruk. De må finansiere deler av drifta med egne midler, hm, hvem kan tenkes å støtte dem? Særlig hvis de går med på å publisere misvisende forskning om øko-landbruk. Og det gjør de pinade, selv om de også høster millioner av statskroner for forskning og tiltak som skal stimulere til økologisk omlegging. Og hvor vanskelig har de for å få ryddet plass i media? Ikke så veldig
Levert av Frifugl Design AS