Svak institusjonsmelding fra AP-rådet

Tor M 2003 732k

Sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund (NSR), Tor Mikalsen, mener at sametingsrådet har levert en elendig institusjonsmelding. Meldinga har flere mangler og der den kommer med forslag, er disse ikke gjennomarbeidet. Saken behandles i Sametingets Plan- og finanskomité uke 39.

Les mer på NSRs hjemmeside