Sametinget støtter Riddu Riđđu

Riebang

Sametingets tilskuddsstyre bevilget på sitt møte 02.-03. april i år 255.000 kroner i programstøtte til Riddu Riđđu festivalen. - Det er gledelig å kunne bidra til gjennomføringen av Riđđufestivalen uttaler sametingsrepresentant for NSR, Tor Mikalsen.

- Festivalen har stor betydning i utviklingen av samisk identitet blant unge i Troms. Festivalen er også en prestisjefull arena for samiske artister og er en av de viktigste møteplassene på Nordkallotten. Mikalsen er varamedlem i Sametingets tilskuddsstyre, og deltok på møtet i forrige uke.

Tilskuddsstyret bevilget også kroner 100.000,- i tilskudd til bedriften ANS Nordnesfisk i Kåfjord til kjøp av fiskebåt. - Sametinget ønsker å bidra både økonomisk og politisk til at det fortsatt skal være mulig å drive fiske i kyst og fjordområdene, sier Mikalsen.

Tilskuddsstyret støttet i tillegg etablering av nytt underkontor i Nord-Troms for Ságat Samisk Avis med kroner 85.000. - Det er meget positivt at Ságat etablerer et kontor i Nord-Troms samtidig med at de blir en dagsavis. Media er en viktig samfunnsaktør og kanskje kan konkurransen fra Ságat få de andre avisene i området til å skjerpe seg på samiske saker, tror Mikalsen.

Sametingets tilskuddsstyre fordeler i overkant av 80 millioner per år til blant annet samisk språk og kultur og til ulik næringsvirksomhet i samiske områder.

Kommentarer