Geir Tommy Pedersen gjør comeback

 

Geir Tommy skinnk


Geir Tommy Pedersen (45) fra Tromsø, som topper NSR-lista i Gáisi valgkrets, er meget fornøyd med lista som NSR skal gå til valg på: - Dette er en meget god liste! Vi har både veteraner og nykommere på lista, unge folk og god spredning i kompetanse. Med disse kandidatene vil vi få mye gjennomført i kretsen.

Geir Tommy Pedersen var med på å starte den samiske ungdomsorganisasjonen Gaivuona Samenuorat som ble opphavet til festivalen Riddu Riððu, han har vært leder i NSR og sittet tre perioder på Sametinget for NSR. Etter forrige valg i 2005 ble han oppnevnt som rådgiver i Sametinget, og gikk av sammen med sametingsrådet høsten 2007. Han har, som leder av Sámiráðði / Samerådet, vært representant i Arktisk Råd. Han er nå medlem av Sámiráðði/ Samerådet.

Randi Skum (42) er velkjent som sametingsrepresentant siden 1997. Hun har også vært medlem av sametingsrådet mellom 2001 og 2007. Hun er reineier fra Senja med juridisk utdanning. Hun sitter på sametinget for NSR i nåværende periode.

Rolf Johansen (55) fra Lyngen er tidligere vararepresentant til Sametinget i to perioder. Han har vært lenge engasjert i kommunepolitikken i Lyngen, og vil arbeide for å bli fast representant på Sametinget etter valget. Han arbeider som lærer.

Cecilie Grape (26) arbeider som avdelingsleder i den samiske barnehagen i Kåfjord, og er aktiv i Riddu Riððu.

Nils Djupen (60) representerer Ullsfjord i Tromsø kommune og er næringsdrivende. Han er vara i nåværende sametingsperiode.
Se NSRs nominasjoner i øvrige kretser hos nsr.no

Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) – Norske Samers Riksforbund (NSR) sin liste til Sametingsvalget 2009 i Gáiseguovllu válgabiire (valgkrets 4):

Nr

Navn

Fødselsår

Stilling/Bostedskommune

1

Geir Tommy Pedersen

1964

Næringsdrivende, Tromsø

2

Randi Skum

1967

Reineier, Lenvik

3

Rolf Johansen

1954

Lærer, Lyngen

4

Cecilie Grape

1983

Avdelingsleder, Kåfjord

5

Nils Djupen

1949

Næringsdrivende, Tromsø

6

Synnøve Angell

1955

Student, Tromsø

7

Martin Rimpi

1965

Næringsdrivende, Tromsø

8

Judith Jensen

1946

Næringsdrivende, Tromsø

9

Åge Tobiassen

1953

Kokk/kulturarbeider, Tranøy

10

Marit Myrvoll

1953

Forsker, Tromsø

11

Lars Nilsen

1958

Lærer, Kåfjord