AP støtter kun de store

 

Tor Mikalsen 05-thumb


Budsjettforhandlingene på Sametinget viste at AP kun vil gi tilskudd til store næringsprosjekter. - Å neglisjere mindre prosjekter er svært negativ for næringslivet i samisk områder, sier sametingsrepresentant Tor Mikalsen, NSR.

- Inntektsøkninger gjennom små investeringer er i mange tilfeller avgjørende for at folk velger å bli boende i distriktene. Etter APs budsjettvedtak vil mange oppleve å få søknaden i retur fordi søknadssummen er for lav. Dette er et leggspark til små næringsutøvere, sier Mikalsen.

Etter budsjettvedtaket må en søknad som kun går til Sametinget må være på minst kr 90.000,- for å bli behandlet. Dersom du søker om støtte fra flere må totalsøknaden din være på minst kr 150.000,- for i det hele tatt bli vurdert av Sametinget.

Mikalsen mener denne grensen er altfor høy og viser til at Sametingets tilskuddordninger (tidligere SUF), i en evalueringsrapport som kom i år, betegnes for "de små tiltaks fond".
- I tråd med dette foreslo NSR i vårt budsjettforslag at prosjekter med totalkostnad helt ned til mellom kr 45.000,- og 75.000,- skulle kunne få tilskudd.

Parlamentarisk leder i arbeiderpartiet sa i budsjettdebatten at det ikke er mulig å senke grensen for tilskudd uten å øke budsjettrammen. I følge Mikalsen stemmer dette overhodet ikke. - En senkning av søknadsgrensen betyr kun at flere kan søke. Man måtte naturligvis prioritert mellom søknader, men gode søknader får som oftest gjennomslag.

Situasjonen er nå at en ikke kan søke støtte til mange mindre prosjekter som f.eks vedmaskiner, brøyteutstyr, landbruksmaskiner og små båter. På toppen av dette innsnevret arbeiderpartiet muligheten for tilskudd til næringskombinasjoner. Dette betyr at mange tiltak som er viktig for folk og for samiske lokalsamfunn ikke blir gjennomført, sier Mikalsen.

§

Kontakt:
Sametingsrepresentant Tor Mikalsen, Tlf: 99 32 67 44