Pressemeldinger

Samisk barnehagestrid i Kåfjord

Kåfjord kommunestyre utsatte vedtak om bygging av samisk barnehage i kommunen på sitt forrige møte. Foreldrene har reagert kraftig på dette og har bl.a. skrevet et åpent brev til kommunen. Saken skal opp på neste kommunestyremøte 12. juni.

FRP skjønner ikke Finnmarksloven

FRP sin reaksjon på Finnmarksloven viser at de ikke har skjønt hva dette dreier seg om. Mens andre diskuterer hvordan samiske spørsmål skal løses, vil FRP bare overse at det finnes samer i Norge.

NSR mener miljø må gå foran olje i Barentshavet

- Norske Samers Riksforbund (NSR) vedtok på sitt landsmøte å si nei til olje- og gassutvinning i Barentshavet. Dette er en dreining av NSR sin politikk på området, uttaler Tor Mikalsen, 1. kandidat for NSR Nord-Troms.

Nord-Troms må skjerpe seg!

I disse dager får unge velgere og husstander i Nord-Troms samemanntallssskjema i posten fra Sametinget.

NSR går for to i Nord-Troms

NSR Nord-Troms mener de har gode muligheter til å ta to kandidater ved høstens Sametingsvalg. I dag har NSR en representant på Sametinget fra Nord-Troms, men var få stemmer unna å få inn to mandater i 2001.

Levert av Frifugl Design AS