Pressemeldinger

Samisk i Storfjord kan gi domino-effekt

 

Storfjord k.våpen

 

Sametingsrepresentant, Tor Mikalsen (NSR), mener det kan gi en domino-effekt for samisk i Troms, dersom Storfjord kommune kommer inn i forvaltningsområdet for samisk språk.

Årsmøtet i Gáivuona Sámesearvi vil se Ája på statsbudsjettet

 

Lite_Aja[1]

 

Utbygging av Ája Samisk Senter er av stor betydning for bevaring og utvikling av samisk kultur. Nå må finansieringa sikres på Statsbudsjettet for 2007, uttaler årsmøtet i Gáivuona Sámesearvi (GS)

Utfordrer Nord-Troms kommunene på samiske navn

top_v_ny

Gáivuona NSR (GNSR) utfordrer nå kommunene i Nord-Troms å ta sine samiske navn i bruk på brevhoder, hjemmesider og lignende. Dette er et tiltak som er enkelt og billig å gjennomføre, sier leder i GNSR Tor Mikalsen.

Geir Tommy Pedersen utnevnt til politisk rådgiver

Geir Tommy Pedersen

Tidligere sametingsrepresentant for NSR i Nord-Troms, Geir TommyPedersen fra Birtavarre i Kåfjord, har blitt utnevnt som ny politisk rådgiver i Sametinget.

Sametingsrepresentant og leder av Gaivuona NSR, Tor Mikalsen, er svært fornøyd med utvelgelsen: "Geir Tommy er et utmerket valg, han har bred erfaring både fra Sametinget og samepolitisk arbeid i en årrekke, og fortsetter på denne måten å markere Kåfjord og Nord-Troms som et aktivt samisk område på Sametinget".

Skilting er viktig for samisk språk

Tor Mikalsen 210705

Skiltingen av samiske stedsnavn er skandaløst dårlig til tross for at samisk og norsk skal være likeverdige språk i Norge, uttaler Tor Mikalsen, 1. kandidat for NSR i Nord-Troms. På finsk side er dette mye bedre.

Samisk i Finland

 

Aili Keskitalo på valgturne i Nord-Troms

Foto: Jan R. Olsen

29. og 30. august var NSRs presidentkandidat, Aili Keskitalo på valgturne i kretsen. 1. kandidat Tor Mikalsen og 2. kandidat Anne Dalheim viste henne Nord-Troms

Ny fiskeripolitikk gir 2500 nye arbeidsplasser!


Vår fiskeripolitikk vil kunne skape minst 2-3.000 nye arbeidsplasser. Svært mange av disse vil komme i sjøsamiske områder, uttaler Tor Mikalsen, sametingskandidat for Norske Samers Riksforbund (NSR) i Nord-Troms.

Interkommunal samekonsulent i Nord - Troms på Ája samisk senter

Anne Dalheim hode

Av Anne Dalheim, NSRs 2.kandidat til Sametingsvalget i Nord-Troms

Samarbeidskommunene rundt Lyngenfjorden, Gáivuotna/Kåfjord, Lyngen og Storfjord arbeider med å etablere hensiktsmessige interkommunale tjenester.

NSR inviterer ordførerne i Nord-Troms på fergetur med Aili Keskitalo

artikkel_25

NSR Nord-Troms har invitert 6 ordførere på fergetur med Aili Keskitalo. Fergeturen er en del av presidentkandidat Keskitalos rundreise i Nord-Troms 29. og 30. august.

Valgkrets 7 i avisa Ságat 16.08.05

Førstekandidat Tor Mikalsen I NSR Nord-Troms svarer på 5 spørsmål i Ságat

Levert av Frifugl Design AS