Pressemeldinger

Snevert Sametingsråd

Tor M 2003 Hode thumb

Mener Sametingsrådet at Sápmi slutter ved Finnmarks fylkesgrense? Det spør sametingsrepresentant for NSR, Tor Mikalsen, etter å ha lest Sametingsrådets innstilling i sak 10/08 – "Programbeskrivelse for verdiskapning i næringskombinasjoner og samisk reiseliv".

Jordbrukspolitikk på Sametinget

 

Sauer

Sametinget behandlet forrige uke melding om jordbrukspolitikk i samiske områder.
- Samisk jordbruk har gjennom mange tiår blitt standardisert etter norsk landbrukspolitikk og dette har fratatt det samiske folk en viktig kulturarv, sier Tor Mikalsen, i Norske Samers Riksforbund (NSR).

Resultater i Nord-Troms

Tor i plenum

Norske Samers Riksforbund (NSR) ble i september nødt til å gi fra seg presidentmakten i Sametinget. - I perioden med NSR-styre på Sametinget har vi hatt en mange positive resultater i Nord-Troms, sier sametingsrepresentant Tor Mikalsen.

Viktig at samepolitikk blir tatt på alvor

 

Gaivuotna


Kåfjord Fremskrittsparti vil ikke gi mer beslutningsfullmakt til samepolitisk utvalg i kommunen. Dette er fungerende leder for Kåfjord Sameforening, Janne Hansen, helt uenig i. Det viktige er jo at samepolitikken blir tatt på alvor av kommunen og at man prioriterer det.

Ny valgordning på Sametinget

Tor Mikalsen 210705

NSRs forslag til ny valgordning for Sametinget ble 27. september vedtatt mot en stemme. - NSR ser det som en politisk seier at en stor og prinsipielt viktig sak som den nye valgordninga ble vedtatt med stort flertall i Sametinget, sier Tor Mikalsen, sametingsrepresentant for NSR i Nord-Troms.

Nytt styre og jubileum i Gáivuona Sámesearvi

gave_1-1

Gáivuona Samesearvi avholdt årsmøte og 30-års jubileum i Manndalen i helga som gikk. Tor Mikalsen takket for seg som leder og går videre i styret som styremedlem. Årsmøtet valgte Camilla Brattland som ny leder i foreninga. Janne Hansen, Henrik Olsen og Siri Janne Koht ble valgt som styremedlemmer i det som ble karakterisert som et sterkt og mangfoldig styre i foreningas fjerde tiår.

SUF-ordningen vil bestå

Tor Mikalsen 05-thumb

- Sametinget kommer ikke til å endre retningslinjene slik at bare samer får tilskudd gjennom samisk utviklingsfond. Det mener Tor Mikalsen, sametingsrepresentant for NSR i Nord-Troms.

Debatten om SUF har i det siste hatt mye oppmerksomhet i avisa Framtid i Nord. Forslaget om etniske kriterier for støtte har fått sterk kritikk.

Kunnskapsløst om joik

 

Tor M 2003 Hode thumb


Det er helt malplassert å trekke fram skrekkbilder om fulle folk på 1950-tallet når man diskuterer støtte til prosjekter for barn og unge i 2007, sier leder i Gáivuona Sámesearvi, Tor Mikalsen.

Sats 17,5 millioner på fjordfiske

kutter-båt

Når Lerøy-Aurora nå flytter til Skjervøy, må Kåfjord kommune sette i gang en storstilt satsing på fjordfiske. Kommunen var beredt til å satse 17,5 millioner på lakseslakteriet i Djupvik. Den samme summen må vi nå bruke på å utvikle fjordfisket, sier Tor Mikalsen, Sametingsrepresentant for NSR fra Kåfjord.

Statsskog overser samerettsutvalget

 

golf

 

Sametingsrepresentant for NSR i Nord-Troms, Tor Mikalsen reagerer på Statsskogs planer om storstilt utbygging i Skibotndalen. - Samerettsutvalget 2 er i sluttfasen av sitt arbeid, og det er derfor arrogant av Statskog å erklære utbygging på dette tidspunktet.

Levert av Frifugl Design AS