Werner Kiil positiv til samiske navn

Lyngen+kommunevåpen_70x81

Ordfører i Lyngen, Werner Kiil vil gjerne ta i bruk det samiske navnet på Lyngen kommune, Ivgu suohkan. Vi har så pass dype røtter i det samiske, at det vil være riktig, sier han. Det er sametingsrepresentant Tor Mikalsen i Norske Samers Riksforbund (NSR) i Kåfjord som foreslår at kommunene i Nord-Troms bør bruke sine samiske navn ved siden av det norske.

Les oppslaget i NRK Troms

Kommentarer