Vil du bli ny samisk veiviser?

Ofelas1

Det skal plukkes ut tre nye, spreke og engasjerte samiske veivisere for skoleåret 2006/2007. Du kan nå være med på å informere og inspirere ungdommer i landet til å få mer kunnskap om det samiske samfunnet. Det er avsatt midler til 3 stipender på inntil kr. 150.000,- per år. En veiviser fra Nord-Troms hadde vært flott.

Les mer hos infonuorra