Verddeseminar i Kvænangen

Gammene olgola

Gammene Navuonna Siida i Sørstraumen arrangerer lørdag 23.09 kl. 12.00 et seminar om verddetradisjonen. Det blir foredrag, film og debatt. Seminaret er gratis og åpent for alle.

Verddetradisjonen er et gjensidig samarbeidsforhold mellom flyttsamer og fastboende. I det siste har dette forholdet fått større oppmerksomhet, og andelslaget Gammene Navuonna Siida i Sørstraumen har i samarbeid med Senter for samiske studier ved Universitetet i Tromsø og Riddu Riððu festivala satt opp programmet for seminaret. Mat er å få kjøpt på Sørstraumen samfunnshus. Det vurderes å få til et arrangement for barn, som skal gå samtidig med seminaret slik at foreldre som vil delta kan ta mindreårige med.

Les programmet hos Nord-Troms Museum

Les programmet på Forskningsdagene