Vårsesjonen i Sametinget

 

Plenumsrom1a


Sametingets komitémøter tar til tirsdag 8. mai og avsluttes fredag 11. mai. Plenumssamlingen holdes 22. til 25. mai. Saker til behandling er blandt annet Sametingets reviderte budsjett for 2007, Stortingsmeldingen om strukturpolitikk for fiskeflåten, Prinsipper for opplæringen i Læreplanverket for Kunnskapsløftet – samisk, og Plan- og bygningsloven.

Mandag 7. mai er satt av til gruppemøter. På ettermiddagen tirsdag 8. mai er det informasjon om forslag til ny valgordning, og på ettermiddagen torsdag 10. mai holder Sametingsrådet et miniseminar om likestilling.

Saksdokumentene finner du her

Info om saksordførere her