Siv, samer og samehets

Honningsvåg

Av Geir Tommy Pedersen. 1. kandidat NSR, Gáisi valgkrets.

Denne valgkampen har vært preget av til dels sterke angrep på samiske rettigheter og Sametinget. Disse angrepene er kommet særlig godt til syne på enkelte mediers nett og kortsagt-sider hvor lesere selv får uttrykke seg. I tillegg har vi et politisk parti, Frp, som bevisst desinformerer og dermed gir større rom for usakelige ytringer.

Det virker som om det nå er blitt lov å ”mobbe” oss samer, noe vi tidligere kunne bli utsatt for i revyer og i lystige lag.

Frp tegner et kart over samer, hvor kartet overhodet ikke stemmer med terrenget. Da er det som kjent lett å gå seg vill. Noe Siv Jensen også viste under sitt besøk i Finnmark. Hun ble bedt om å vise til hvilke særrettigheter samene hadde, og hun kunne selvfølgelig ikke komme opp med et eneste et.

Den som tier
”Den som tier samtykker” heter et norsk ordspråk. Det er underlig hvordan norske politiske partier velger å tie i forhold til alle de angrep som rettes mot samer og Sametinget. I stedet for å ta til motmæle mot Frp, velger disse å slutte seg til disse. Det ene partiet etter det andre retter skytset mot samene.

Det er blitt helt legitimt for norske politikere og partier å bruke skremselspropaganda som at samenes krav vil føre til løsrivelse og egen stat, om ikke samene nå besinner seg. Det er samene som må besinne seg, men det er nå fremdeles slik at det er samene som er i mindretall og en minoritet. Du må ikke tåle den urett så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv.

En sterk samisk røst
Vi samer er et folk, verken mer eller mindre enn andre folk. Ethvert folk har rett til å snakke som et folk, gjennom et eget folkevalgt organ, for samene er dette Sametinget. En velgergaranti til den samiske velger; NSR tør der andre tier. Vi lover å være en sterk samisk røst.