Sametingssamling februar 2008

Plenumsrom1a

Ved å følge linken under kan du lese om plenumssamlingen på Sametinget i februar. Saker som var oppe var bl.a. Sametingets årsmelding, verdiskapningsprogram for kombinasjonsnæringer og Miljø- og arealpolitisk redegjørelse. Artiklene inneholder en kort introduksjon til sakene og innlegg som Tor Mikalsen holdt i saken.

Gå til mappe Sametingsmøter februar 2008