Sametingsmøter november 2007

 

Sametinget

Ved å følge linken under kan du lese om plenumssamlingen på Sametinget i november. Saker som var oppe var bl.a. bruk av samefolkets fond, Sametingets budsjett, Sametingets jordbruksmelding og Sametingets utmarksmelding. Artiklene inneholder en kort introduksjon til sakene og innlegg som Tor Mikalsen holdt i saken.
Gå til mappe Sametingsmøter november 2007