Sametingsmøter mai 2007

 

Sametinget mindre

Ved å følge linken under kan du lese om plenumssamlingen på Sametinget i mai. Saker som var oppe var bl.a. strukturmelding for fiskeriene, likestillingspolitisk redegjørelse, rapport fra tilskuddstyret og ny plan-og bygningslov. Artiklene inneholder en kort introduksjon til noen av sakene og innlegg som Tor Mikalsen holdt i saken.
Gå til mappe Sametingsmøter mai 2007