Sametinget må delta i fordelingen av distriktskvoter

 

kutter-båt

Norske Samers Riksforbund (NSR) stiller seg i utgangspunktet positiv til forslaget om å etablere en prøveordning med distriktskvote for torsk. NSR mener at Sametinget skal ha en aktiv rolle i forvaltningen av prøveordningen.

l NSR mener videre at ikke bare distriktsstatus og dagens fiskeriavhengighet skal legges til grunn for fordeling av distriktskvoter. Også fiskets betydning de siste 15-20 år må brukes som grunnlag for at reell fiskeriavhengighet skal komme fram.

Les hele pressemeldingen hos NSR
For å nå ut ble pressemeldingen også omskrevet til et leserbrev, publisert bl.a. i Nordlys

Les selve uttalelsen som PDF-fil

Høring Distriktskvoter NSR samisk_norsk

 

Også Gáivuona Sámesearvi sendte uttalelse til høringen. I tillegg til poenget med historiske fiskeriavhengighet påpeker GS at det matematiske grunnlaget for departementets forslag til fordelingsmodell virker tilfeldig og er dårlig begrunnet.
Les Gáivuona Sámesearvis uttalelse som PDF-fil

Høring Distriktskvoteordning Gáivuona Sámesearvi