Sametinget åpner kontor i Kåfjord

Lite_Aja[1]

Det er veldig gledelig at Sametinget har fått kontor i Nord-Troms, sier sametingsrepresentant Tor Mikalsen. Det er tre stillinger med ansvar for samiske kulturminner i Troms som nå er flyttet til Ája samisk senter. Det er svært viktig at statlige/regionale arbeidsplasser også etableres i små kommuner. Sametinget har har vært bevist på å fordele stillinger geografisk og dette må fortsette. Økningen av fagstillinger ved Ája vil gi positive ringvirkninger for hele Nord-Troms. Les mer hos Sametinget

Kommentarer