Samerettsutvalget - Troms konferanse

 

Sameretten_NOU14

Troms fylkeskommune og KS Troms og Finnmark inviterer til åpen dialogkonferanse 4. september på Rica Ishavshotell, Tromsø. - Innstillingen fra samerettsutvalget II vil kunne få stor betydning for fremtidig forvaltning i Troms, både regionalt og lokalt. Derfor er det viktig å få til en bred og involverende prosess i høringsprosessen, sier Paul Dahlø.

Les mer hos Troms fylkeskommune