Samerettsutvalget i Gáivuotna 7. februar

Vuonan

Samerettsutvalget inviterte til åpent møte på Ája samisk senter i Gáivuotna-Kåfjord 7. februar. Samerettsutvalget har fått i oppgave å vurdere den rettslige stillingen til den samiske befolkningen når det gjelder retten til land og vann i samiske områder sør for Finnmark. Forholdet rundt sjøsamiske fiskerettigheter ble den viktigste saken på møtet.

Les litt om saken i Nordlys

Vuonan

 

Gáivuotna med Lyngsalpene i baggrunnen-Tradisjonelt en meget fiskerik fjord.
Foto: Trond Håkon Jaklin

Les annonsen før møtet på Ájas hjemmeside

Kommentarer