Samekonferansen i Troms 2006

Fylke griffel

Troms fylkeskommunes samekonferanse 2006 arrangeres på Radisson SAS hotell 26. og 27. oktober. Årets tema er: Nordområdepolitikken - også for samene? Konferansen er en arena hvor organisasjoner, institisjoner og offentlig forvaltning kommer sammen for å drøfte aktuelle samepolitiske utfordringer.

Les mer hos Troms fylkeskommune