Samefolkets dag 2007

sameflagg95w

Tirsdag 6. februar feires Samefolkets dag. I Gáivuotna-Kåfjord foregår hovedfeiringen på Ája Samisk Senter. Det blir poesi og billedutstilling med forfatter og billedkunstner Marry Ailonieidda Somby . Generasjonskoret fra Kåfjord med Liv Rundberg i spissen opptrer. I Nordreisa er det samisk markeringsuke på den videregående skolen.

Les mer om Sámi álbmotbeaivi her


PROGRAM ÁJA SAMISK SENTER 2007:

Kl. 10.00 – flaggheising v Ája Samisk Senter.

Kl. 10.30 – åpning av kunstutstilling Ája Galleria.

Kl. 16.00 – Ája Kafe åpner, salg av biđus,
tørrkjøttlapskaus, barnemeny, brus, kaffe og kaker.

Etter maten: Kulturinnslag og Barneaktiviteter

Arr. Ája Samisk Senter, Riddu Riđđu, Samisk Språksenter, Gáivuona Sámesearvi

2007 plakat3_html_7a67df9

-------------------

2007 plakat3_html_m3ee2b1c0