Sære samer som provoserer

 

GTP


Av Geir Tommy Pedersen. 1. kandidat NSR, Gáisi valgkrets.

Er det slik at vi samer har like rettigheter som andre?
Til det er det kun ett svar: NEI! Det er langt igjen.
Med sønderskutte samiske skilt i minnet. Like rettigheter?

Har vi like rettigheter når det ikke skiltes på samisk langs veiene i Nord-Norge, der det finnes samiske stedsnavn? Eller provoserer kravet? Våre samiske stedsnavn er en unik kulturarv, som også eksisterer i sterkt fornorskede områder. Vi vil ha skilt som faktisk viser vei. Er det for mye forlangt? Tips: ta en titt over grensen til Finland hvordan er skiltingen der

Hva med melkepakken, som vi til daglig har på bordet? Hadde det ikke vært hyggelig med samisk tekst på melkepakkene, eller er Tine redd for reaksjonene? Eller må foreldre og barnehagepersonell lage egne samiske tekster på melkepakkene, slik at det virker som har like rettigheter?

Vulle Vuojas. Visste du at for en del år siden kom denne kjente anda fra Andeby fast ut på samisk. Hadde det ikke vært flott om Donald hadde snakka samisk på Disney Channel i 2009?

TV, hva om vår ungdom kunne møtt ”supersamen” Gamsten på et daglig samisk ungdomsprogram?

Nå er jo telefonkatalogen som trykksak snart borte. Her fant du telefonnumre til innbyggere i samiske kommuner under det samiske navnet. Telefonnumre i Kåfjord fant du under G for Gáivuotna. På nettet er det kun Kåfjord.

Visste du at demens kan føre til tap av språk? Mange eldre demenspasienter mister sitt andre språk og kommuniserer kun på morsmålet (samisk). Vi har hørt historier om pårørende som ikke visste at deres foreldre var samer og samisktalende, før de fikk demens og kun snakket samisk. Mange eldre blir ikke forstått på eldresentrene. Hva om samisk salmesang kunne høres på alle eldresentre hvor samer oppholder seg?

Visste du at samene er kjent for å være meget dyktige båtbyggere? Vikingeskipene som samene i nord bygde kunne seile raskere enn noen de andre. Visste du at Harald Hårfagre hadde en samisk hustru? Er dette noe som bør inn i historiepensumet?

Vi i NSR sier JA til skilt, JA til melkepakka, JA til Vulle Vuojas, JA til samisk telefonsøk på nett, JA til samisk for pårørende og helsepersonell, mer av samisk historie og JA! til flere herlige mål av ”supersamen”.

Vi samer er et folk, verken mer eller mindre enn andre folk. Ethvert folk har rett til å snakke som et folk, gjennom et eget folkevalgt organ, for samene er dette Sametinget. En velgergaranti til den samiske velger; NSR tør der andre tier. Vi lover å være en sterk samisk røst.