Riktig å gi mer til kystflåten

kutter

Av Tor Mikalsen, sametingsrepresentant NSR

På et felles styremøtet for arbeiderpartiet i Nord-Norge 30. oktober, ble det gjort et fiskeripolitisk vedtak som innebærer å overføre kvoteandeler fra havgående til kystnær flåte. Til tross for at dette er nye takter fra AP, har vedtaket fått lite oppmerksomhet i media.
Les mer i Nordlys