Møter i Sametinget feb-mars 2007

Sametinget mindre

Ved å følge linken under kan du se hva som skjedde på siste plenumssamling i Sametinget. Ingressene til innleggene gir kortversjoner av de fleste sakene som var til behandling. I innleggene omtales ellers blant annet oljevern, strukturering i fiskeriene, SUF, satsing på samisk språk, museumsorganisering i Nord-Troms, avtale om verneplanarbeid, kongekrabbe og klimaendringer.

Gå til mappe Sametingsmøter feb-mars 2007