Medlemsmøte i Gáivuona Sámesearvi

Redigert Koftenakke

Medlemsmøte i Gáivuona Sámesearvi onsdag 8. november kl 19.30 på Ája samisk senter. Saker er rapport fra arbeidet i Sametinget og ting som skal opp på neste plenum. Bl.a. budsjett 2007, internasjonal melding og sametingsplanen 2006-2010. Vi diskuterer også nye saker for Sametinget og foreninga, f.eks at foreninga fyller 30 år i april 2007.

Medlemsmøte i Gáivuona Sámesearvi

Onsdag 8. nov 2006
Kl: 1930
Sted: Ája samisk senter

Forslag til saksliste

1) Godkjenning av innkalling og saksliste

2) Orientering fra plenumsmøtet i September

3) Orientering om saker til neste komite og plenumsmøte i Sametinget
- Budsjett 2007, og Statsbudsjett 2008
- Retningslinjer for bruk av midler fra Sametinget til de politiske gruppene
- Høring NOU 2006:2 Staten og Den Norske Kirke
- Melding om internasjonale satsningsområder
- Melding om Sametingsrådets politiske program 2006 - 2010
- Det samiske perspektivet i Nasjonal helseplan
- Forslag til nasjonalparker på Varangerhalvøya og Seiland
- OL i Tromsø 2018

4) Innspill til fagutvalg som skal vurdere endringer til sametingsvalg

5) Nye saker til Sametinget og for foreninga. Gáivuona Sámesearvi ble stiftet 26. april 1977. Det må markeres.