Land og vann i Troms og sørover

 

Sameretten_NOU14


I tilknytning til at Samerettsutvalget sør for Finnmark la frem sin innstilling ble det arrangert en større konferanse 10.-11. desember i Tromsø. Konferansen satte fokus på Samerettsutvalgets forslag og på nye forvaltningsregimer og demokratiforståelse. Utvalgets forslag ble også sett i lys av erfaringene med Finnmarksloven. Konferansen trakk over 300 deltakere og var meget vellykket.

Arrangør var Senter for samiske studier i samarbeid med Troms og Nordland fylkeskommuner og Institutt for statsvitenskap. Deltakerne var samiske institusjoner og organisasjoner, politiske beslutningstakere og forvaltning på alle nivå, nærings- og friluftsinteresser, akademia, media og øvrig interesserte.

Fra Nord-Troms deltok blant annet sametingsrepresentant Tor Mikalsen og fungerende leder i Gáivuona Sámesearvi, Janne Hansen.

Program og mange av innleggene på konferansen finner du her

Pressemeldingen om samerettsutvalgets forslag finner du her

Kortversjonen (10 s.) av samerettsutvalgets forslag finner du her

Kommentarer