Komite og plenumsmøter i november

 

Plenumsrom1a


Sametingets komitémøter holdes på Sametinget og tar til tirsdag 13. november og avsluttes torsdag 15. november. Plenumsmøtene holdes 26. til 30. november.

Følgende komiteer skal fremme innstilling i følgende saker:

Nærings- og kulturkomiteen
Fung. leder nestleder: Lene Hansen, tlf: 97 77 34 90
e-post: lene@riddu.com

Sak 63/07 Sametingets jordbruksmelding – tilleggsmelding
Saksordfører: Knut Store, tlf. 95 72 06 29
e-post: knut.store@samediggi.no
Skyggesaksordfører: Tor Mikalsen, tlf. 99 32 67 44
e-post: tor.mikalsen@samediggi.no
Sak 65/07 Melding om utvikling av utmarksnæringer – sluttbehandling
Saksordfører: Isak Mathis O. Hætta, tlf. 41 43 34 64
e-post: isak.mathis.heatta@samediggi.no
Skyggesaksordfører: Berit Oskal Eira, tlf. 90 56 54 17
e-post: berit.oskal-eira@same.net

Plan- og finanskomiteen
Leder: Roger Pedersen, tlf: 97 06 23 44
e-post: rogerp@online.no
Nestleder: Magnhild Mathisen, tlf: 97 57 25 93
e-post: magnhima@start.no

Sak 59/07 Samefolkets fond – prioriteringer og satsingsområder 2008 - 2009
Sak 60/07 Sametingets budsjett 2008
Sak 66/07 Reglement for Sametingets politiske nivå – revidering

Oppvekst- og utdanningskomiteen
Leder: Synnøve Solbakken-Härkönen, tlf: 78 46 96 00
e-post: rektor@sami.vgs.no
Nestleder: Per-Ivar Henriksen, tlf:93 48 43 47
e-post: perivar.kokelv@start.no

Sak 61/07 Samarbeidsavtale mellom Troms fylkeskommune og Sametinget
Sak 67/07 Samisk videregående opplæring – forvaltningsmodell

Komiteenes innstillinger vil bli behandlet i plenum 27. - 30. november 2007.
For mer informasjon om sakene les her

eller skriv/ring til Sametinget: tlf: 78 47 40 00
e-post: samediggi@samediggi.no