Geir Tommy Pedersen medlem i strukturutvalget

GTP


Geir Tommy Pedersen fra Gáivuotna-Kåfjord er valgt inn i utvalget som skal evaluere strukturtiltakene for fiskeflåten, og fremme forslag til framtidig fiskeripolitikk. Geir Tommy Pedersen er student ved fiskerihøgskolen i Tromsø og bosatt i Karasjok. Han er medlem av samerådet og er tidligere mangeårig sametingsrepresentant for NSR Nord-Troms.

Les pressemeldingen fra fiskeridepartementet her